graphics designer studio
Emco Web
N
Nové řešení webových stránek dlouholetého partnera Studia. Vývoj vznikal pomocí několika cest vedoucích ke konečnému grafickému ztvárnění společně s prolínáním klasických corporátních prvků společnosti.Výsledkem je dynamický web s charakteristickou tváří Emco.
Emco
Back to the project gallery
Dětské Cereálie
branding / packaging /
Emco Web
web design /
Cereálie Manga
branding / packaging /
Premium
branding / packaging /
Oat Meal
branding / packaging /